Calling all Juniors

//Calling all Juniors

Calling all Juniors

Fancy a change of scenery? Thinking of trying a different sport?

Want to become fit, healthy and part of a successful club? If the answer is yes, keep on reading!

The Junior sessions will run every Thursday evening throughout the Summer and Sundays through the Winter. Training sessions are run by qualified coaches both on the water and on land – weather and tide permitting. You do not need any previous rowing experience to take part.

If you would like to have a go, come and give rowing a try. All are welcome, whether you intend to row competitively or just for fun.

Sessions are run from Madoc Yacht Club, Porthmadog which is situated on the harbour side. We have a taster session on Thursday, 24th May at 530pm and will be weekly after that. Please wear sports clothing and suitable footwear (something you don’t mind getting wet) and bring a drink.

Any questions, please send a message  – juniors@madog-rowing.com


Awydd trio rhywbeth gwahanol? Ffansi rhoi cynnig ar weithgaredd newydd?

Yda chi isho gwella ffitrwydd, bod yn fwy iach, neu fod yn aelod o glwb llwyddianus?

Os IA – da chi yn y lle iawn!

Mae sesiynnau rhwyfo ieuenctid yn mynd ymlaen bob nos Iau drwy’r haf, ac ar ddydd Sul drwy’r gaeaf. Mae’r sesiynnau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol, ar y dwr ac ar y tir –yn ddibynnol ar y tywydd a’r llanw. Does dim angen profiad blaenorol o rwyfo.

Dewch i roi cynnig arni – mae croeso i bawb. Cewch ddod mond am hwyl, neu os hoffech rasio!

Sesiynnau ymlaen am 5:30yh ar nos Iau pob wythnos, efo sesiwn cyntaf ar nos Iau 24ed Mai.

Cyfarfod wrth yr Yacht Club yn yr Harbwr.

Gwisgwch ddillad ymarfer corff ac esgidiau hen – mi fyddant yn mynd yn wlyb!!

A digon o ddiod.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn gallwch yrru neges i ni  – juniors@madog-rowing.com

2018-11-28T22:52:05+00:00May 7th, 2018|2018|0 Comments

Leave A Comment